VAD ÄR EN BRA
KOMPETENSPORTFÖLJ?

Är det 

Läs Delta instruktionerna för att hitta svar

VARFÖR DELTA

DELTA digitala kompetensportfölj är en uppsättning multimediamaterial som är utformade för att föra yrkesutbildningen närmare företagen. Trots att det finns olika former av yrkesutbildning och arbetsplatsbaserat lärande i Europa är relationen mellan företaget och yrkesutbildningen vanligtvis baserad på principen "vad eleven ska veta om hur företaget fungerar".
Företaget saknar viktig information om de inlärningsmetoder som används i yrkesutbildningen, hur eleverna samverkar med andra elever på skolan, med vilka metoder skolan arbetar för att främja innovation, kreativitet och problemlösning och hur samarbete uppmuntras m.m. I vilken utsträckning eleven kan bidra med nya idéer och innovationer till företagets verksamhet och till att främja lärande inom företaget.
Den innovativa karaktären i denna kompetensportfölj är ett större fokus på yrkesutbildningens kvalité och fördelarna med APL för arbetsgivaren. 
Alla elever som går en gymnasieutbildning kan använda DELTA digitala kompetensportfölj för att presentera sina speciella förmågor. Hur skolan lagt upp din utbildning för att du ska bli anställningsbar och för att underlätta matchning mellan elevernas färdigheter och företagens kompetensbehov för att öka kvalitén i lärandet både i skolan och på APL, som gynnar alla parter d.v.s. eleven, skolan och företaget.

BRA ATT VETA

FÖRDELAR MED EN JÄTTEBRA KOMPETENSPORTFÖLJ

1

BERÄTTA VAD DU KAN

Beskriv tydligt vad du lärt dig och vad du kan göra inom ditt yrkesområde.

2

LYFTA FRAM DET VIKTIGASTE

Människor är ofta mycket upptagna. Markera därför vad som verkligen är viktigt. Framhåll det bästa redan på första sidan. Försök gärna förvandla dina svagheter till styrkor. Överdriv inte.

3

BEVISA VAD DU KAN

Ge högkvalitativa och lättillgängliga bevis på dina yrkeskunskaper med hjälp av videofilmer, foton, betyg, europass, arbetsintyg

4

DESIGN

Var tydlig, kortfattad och konsekvent.
Använd endast innehåll av god kvalité 

STEPS TO CREATE YOUR DELTA PORTFOLIO

STRUCTURE IDEAS

Lär dig hur man bygger en grundläggande DELTA-kompetensportfölj med hjälp av Google Sites

EXEMPEL

Här är några exempel på kompetensportföljer gjorda av andra elever som kan inspirera dig - allt gjort i en fri programvara.

Gustav Gränbo

Fordonselev på Nordenbergsskolan

Rune Johnson

Fordonselev på Nordenbergskolan

Kontakt

Amledo & Co AB
Box 46, 177 21-SE, Järfälla (Stockholm), Sweden
Tel: +46 (0)8 580 813 09, email:  info@amledo.com

Patrick Ärlemalm , BSc. MBA. Managing Director
Tel +46 (0)70-642 72 99,  email: patrick.arlemalm@amledo.com

ABOUT ME

I AM A WEB DESIGNER

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein." Ref. 2017-1-UK01-KA202-036810

Portfolio DELTA  2018